Achter de letter beschrijft ruim 300 woorden van één enkele letter. Dat is inclusief eenlettersymbolen, eenletterafkortingen en eenletterpseudoniemen. Opgenomen zijn ook spreekwoorden en gezegden waarin een alleenstaande letter voorkomt. 

In een speciale bijlage wordt de positie bepaald van het eenletterwoord ten opzichte van eenlettergrepige woorden, korte woorden en woorden in het algemeen.

Alle trefwoorden in Achter de letter worden inhoudelijk doorgelicht en uitgebreid besproken. U leest over de herkomst, de geschiedenis, het gebruik, kortom het verhaal achter eenletterwoorden. Onder meer de volgende:

@ = apestaartje  
B. = bachelor 
C = Celsius 
d = muziektoon 
E = XTC 
F. = Theo Thijssen 
G = vrijmetselaars-opperwezen 
H = potloodhardheid 
i = de puntjes op de i zetten 
j* = naam van een tijdschrift 
’k = ik  
L. = Carolus Linnaeus 
M. = kliklijn  
n = onbekend 
o = in het ootje nemen  
P = parkeren 
q = vraagje 
R = rust, reinheid en regelmaat 
$ = dollarteken 
t = ton 
u = niet jij 
V = victorie 
W. = westen 
x = kusje 
IJ = het IJ bij Amsterdam 
Z = zwakzinnigenzorg