Diedrik van der Wal

Diedrik van der Wal (1968) is bibliothecaris c.q. informatiespecialist. Zijn liefde voor woordenboeken, encyclopedieën en andere naslagwerken leidde tot een fascinatie voor het alfabet en een grote gerichtheid op letters.
Nog in de twintigste eeuw viel hem op dat er in de Nederlandse weelde aan woordenboeken weinig tot geen aandacht was voor woorden van één letter. Alsof die niet interessant waren!
Met Achter de letter – een encyclopedisch woordenboek – wil Van der Wal aantonen dat eenletterwoorden minstens zo boeiend zijn als al die andere woorden.